Bookmark
3.18/540 votes

Quý Cô Thừa Kế

(2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Quý Cô Thừa Kế - 2018 - Việt nam:

Nhung, một cô tiểu thư đỏng đảnh, không biết cách đối xử với những người xung quanh, không kỹ năng về nữ công gia chánh. Để giúp cháu gái mình trở thành một người tốt hơn, bà ngoại của Nhung lên kế hoạch để giúp cháu gái trở thành người tốt hơn.

x