Bookmark

Pokémon: Mewtwo Phản Công Tiến Hóa

Pokémon Movie 22: Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)

Nội dung phim

Phim Pokémon: Mewtwo Phản Công Tiến Hóa - 2019 - Nhật Bản:

Sau khi nhận lời mời của một huấn luyện viên bí ẩn, Ash, Misty và Brock gặp Mewtwo – một Pokémon nhân tạo muốn gây chiến.

Pokémon: Mewtwo Phản Công Tiến Hóa​​​​​​​