Bookmark

PHƯƠNG THẾ NGỌC MÌNH ĐỒNG DA SẮT

Copper Skin And Iron Bones Of Fang Shiyu (2021)

Nội dung phim

Phim PHƯƠNG THẾ NGỌC MÌNH ĐỒNG DA SẮT - 2021 - Trung Quốc:

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về người anh hùng tên Phương Thế Ngọc, sau khi luyện võ trở về thành Triệu Khánh liền gặp phải rắc rối. Phương Thế Ngọc vô tình bị cuốn vào một vụ án tham ô. Ngạc Nhĩ Đa nhận lệnh dẫn lính tìm người diệt khẩu đồng thời tiêu hủy chứng cứ xóa sạch dấu vết. Huynh đệ gặp nạn, người thâm bị bắt giữ, đối diện với muôn vàn nguy hiểm khó khăn Phương Thế Ngọc cùng Lôi Đình Đình thề sống chết phản kháng đến cùng, quyết không để thế lực ác bá lộng hàng đổi trắng thay đen.