Bookmark

PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN

For The Sake Of Beauty (2013)

Nội dung phim

Phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN - 2013 - Trung Quốc:

Phim Phượng Hoàng Mẫu Đơn nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Tae Ran vào vai Hàn Doanh Châu, một mĩ nữ mà cả Thái tử Bá Kiến lẫn người em trai Trọng Hào đều đem lòng si mê. Khi Doanh Châu thành đôi với Bá Kiến, Trọng Hào đã nảy sinh hận thù nên quyết định làm phản để giành ngôi vị và tình yêu của anh trai mình.
Lấy bối cảnh tranh giành quyền lực, địa vị thậm chí làtình cảm ở chốn cung đình. Võ Vương có hai người con trai: Bá Kiến do hoàng hậu hạ sinh và Trọng Hào do Ngô Hiền Phi hạ sinh, sau khi hoàng đế băng hà truyền ngôi lại cho Bá Kiến còn Trọng Hào được phong hầu.

Vào thời điểm đó, hai huynh đệ Bá Kiến và Trọng Hào rất hòa thuận. Phuong Hoang Mau Don bắt đầu sóng gió khi Hàn Doanh Châu xuất hiện, Doanh Châu đến kinh thành nộp cáo trạng để tố cáo kẻ giết cha là Hồng Thuận, sau khi được Bá Kiến giúp đỡ thì oan tình đã được giải và lúc đí Bá Kiến và Doanh Châu cũng thề hẹn với nhau. Éo le là Trọng Hào cũng đem lòng yêu Doanh Châu nhưng lại thất bại từ đó anh nảy sinh ý đồ đoạt vị. Xem Phim Phuong Hoang Mau Don cho thấy mối tình dung thủy của Doanh Châu dành cho Bá Kiến anh ta thất thế, nàng vẫn ở bên cùng chịu khổ chở đợi thời cơ giành lại ngôi báu.

Xem Phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN vietsub, Xem Phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN thuyết minh, Xem Phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN lồng tiếng, xem phim For The Sake Of Beauty thuyết minh, xem phim For The Sake Of Beauty vietsub, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 1, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 2, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 3, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 4, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 5, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 6, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 7, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 8, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 9, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 10, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 11, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 12, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 13, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 14, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 15, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 16, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 17, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 18, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 19, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 20, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 21, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 22, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 23, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 24, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 25, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 26, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 27, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 28, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 29, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 30, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 31, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 32, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 33, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 34, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 35, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 36, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 37, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 38, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 39, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 40, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 41, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 42, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 43, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 44, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 45, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 46, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 47, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 48, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 49, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 50, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 51, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 52, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 53, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 54, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 55, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 56, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 57, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 58, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 59, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 60, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 61, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 62, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 63, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 64, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 65, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 66, PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN 67, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 68, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 69, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập 70, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tập cuối, xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN trọn bộ, xem phim For The Sake Of Beauty tập 1, xem phim For The Sake Of Beauty tập 2, xem phim For The Sake Of Beauty tập 3, xem phim For The Sake Of Beauty tập 4, xem phim For The Sake Of Beauty tập 5, xem phim For The Sake Of Beauty tập 6, xem phim For The Sake Of Beauty tập 7, xem phim For The Sake Of Beauty tập 8, xem phim For The Sake Of Beauty tập 9, xem phim For The Sake Of Beauty tập 10, xem phim For The Sake Of Beauty tập 11, xem phim For The Sake Of Beauty tập 12, xem phim For The Sake Of Beauty tập 13, xem phim For The Sake Of Beauty tập 14, xem phim For The Sake Of Beauty tập 15, xem phim For The Sake Of Beauty tập 16, xem phim For The Sake Of Beauty tập 17, xem phim For The Sake Of Beauty tập 18, xem phim For The Sake Of Beauty tập 19, xem phim For The Sake Of Beauty tập 20, xem phim For The Sake Of Beauty tập 21, xem phim For The Sake Of Beauty tập 22, xem phim For The Sake Of Beauty tập 23, xem phim For The Sake Of Beauty tập 24, xem phim For The Sake Of Beauty tập 25, xem phim For The Sake Of Beauty tập 26, xem phim For The Sake Of Beauty tập 27, xem phim For The Sake Of Beauty tập 28, xem phim For The Sake Of Beauty tập 29, xem phim For The Sake Of Beauty tập 30, xem phim For The Sake Of Beauty tập 31, xem phim For The Sake Of Beauty tập 32, xem phim For The Sake Of Beauty tập 33, xem phim For The Sake Of Beauty tập 34, xem phim For The Sake Of Beauty tập 35, xem phim For The Sake Of Beauty tập 36, xem phim For The Sake Of Beauty tập 37, xem phim For The Sake Of Beauty tập 38, xem phim For The Sake Of Beauty tập 39, xem phim For The Sake Of Beauty tập 40, xem phim For The Sake Of Beauty tập 41, xem phim For The Sake Of Beauty tập 42, xem phim For The Sake Of Beauty tập 43, xem phim For The Sake Of Beauty tập 44, xem phim For The Sake Of Beauty tập 45, xem phim For The Sake Of Beauty tập 46, xem phim For The Sake Of Beauty tập 47, xem phim For The Sake Of Beauty tập 48, xem phim For The Sake Of Beauty tập 49, xem phim For The Sake Of Beauty tập 50, xem phim For The Sake Of Beauty tập 51, xem phim For The Sake Of Beauty tập 52, xem phim For The Sake Of Beauty tập 53, xem phim For The Sake Of Beauty tập 54, xem phim For The Sake Of Beauty tập 55, xem phim For The Sake Of Beauty tập 56, xem phim For The Sake Of Beauty tập 57, xem phim For The Sake Of Beauty tập 58, xem phim For The Sake Of Beauty tập 59, xem phim For The Sake Of Beauty tập 60, xem phim For The Sake Of Beauty tập 61, xem phim For The Sake Of Beauty tập 62, xem phim For The Sake Of Beauty tập 63, xem phim For The Sake Of Beauty tập 64, xem phim For The Sake Of Beauty tập 65, xem phim For The Sake Of Beauty tập 66, For The Sake Of Beauty 67, xem phim For The Sake Of Beauty tập 68, xem phim For The Sake Of Beauty tập 69, xem phim For The Sake Of Beauty tập 70, xem phim For The Sake Of Beauty tập cuối, xem phim For The Sake Of Beauty trọn bộ Xem phim For The Sake Of Beauty motphim, Xem phim For The Sake Of Beauty bilutv, Xem phim For The Sake Of Beauty phim han, Xem phim For The Sake Of Beauty dongphim, Xem phim For The Sake Of Beauty tvhay, Xem phim For The Sake Of Beauty phim7z, Xem phim For The Sake Of Beauty vivuphim, Xem phim For The Sake Of Beauty xemphimso, Xem phim For The Sake Of Beauty biphim, Xem phim For The Sake Of Beauty phimmedia, Xem phim For The Sake Of Beauty vietsubtv, Xem phim For The Sake Of Beauty phimmoi, Xem phim For The Sake Of Beauty vtv16, Xem phim For The Sake Of Beauty phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN motphim, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN bilutv, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN phim han, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN dongphim, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN tvhay, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN phim7z, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN vivuphim, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN xemphimso, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN biphim, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN phimmedia, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN vietsubtv, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN phimmoi, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN vtv16, Xem phim PHƯỢNG HOÀNG MẪU ĐƠN phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16