Bookmark
0/50 đánh giá

PHÙ THỦY CHIẾN TRANH

WAR WITCH (REBELLE) (2012)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim PHÙ THỦY CHIẾN TRANH - 2012 - Mỹ:

Phim Phù Thủy Chiến Tranh: Komona, một cô gái ở châu Phi cận Sahara, kể về câu chuyện thai nhi về vụ bắt cóc bởi quân nổi dậy và buộc phải tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu của họ. Khi cô phát hiện ra một trực giác có giá trị về sự hiện diện của đối phương, cô được nâng lên như một phù thủy và ưa chuộng bởi các lãnh tụ phiến quân. Phim Phù Thủy Chiến Tranh: Tuy nhiên, tình trạng này đặc biệt đe dọa ngắn ngủi trong thế giới của mê tín dị đoan và tàn bạo vô nghĩa ngay cả như những bóng ma của chiến tranh chết ám ảnh tầm nhìn của mình. Tuy nhiên, khi một người bạn mới phát hiện thuyết phục cô đến sa mạc, Komona tìm thấy thoát khỏi cuộc sống tàn bạo là xa dễ dàng với các hậu quả về thể chất và tinh thần theo cô bất cứ nơi nào cô đi.