Bookmark

PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN

The First Myth: Clash Of Gods (2021)

Nội dung phim

Phim PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN - 2021 - Trung Quốc:

Bộ phim diễn ra vào thời điểm Vũ Vương phạt Trụ, lúc này Khương Tử Nha dẫn quân xông vào phá Đồng Quan. Phía Thân Công Báo cùng đã có chuẩn bị, hắn cấu kết với Thông Thiên giáo dựng nên Vạn Tiên sát trận mục đích tiêu diệt toàn quân nhà Chu. Na Tra, Dương Tiễn chống trả đến cùng nên đã đánh bại được phe cánh của Thân Công Báo. Thiên đình và nhân giới vì thế mới may mắn thoát khỏi số kiếp, thiên hạ được thái bình.