Bookmark

Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9)

Độn Giáp Kỳ Binh (1986)

Nội dung phim

Phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) - 1986 - Hồng Kông:

Sự tranh dành giữa chính tà ngàn năm không nguôi. Tà giáo Mao Sơn sau 100 năm bị kìm chế nay đã tái xuất giang hồ. Tưởng môn của Long Hổ Sơn là Ninh SIêu Thiên khi biết được hung tin đã dẫn cháu gái Tích Nguyệt xuống núi tìm đế sư đệ Phàn Khuê để cùng nhau hợp lực tiêu diệ Tà Giáo. Không ngờ 2 người tính tình bất hợp nên việc tiêu diệt tà giáo bất thành…
Tà giáo năm được yếu điểm của 2 người nên ra tay hãm hại khiến Ninh đi vào ma đạo còn Phàn Khuê thì bị trọng thương, cuối cùng Thời Nguyệt và Quảng Minh (đệ tử của Phàn Khuê) phải gánh trọng trách tiêu diệt tà mà….

Xem Phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) vietsub, Xem Phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh thuyết minh, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh vietsub, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 1, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 2, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 3, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 4, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 5, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 6, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 7, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 8, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 9, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 10, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 11, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 12, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 13, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 14, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 15, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 16, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 17, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 18, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 19, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 20, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 21, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 22, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 23, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 24, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 25, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 26, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 27, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 28, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 29, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 30, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 31, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 32, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 33, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 34, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 35, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 36, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 37, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 38, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 39, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 40, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 41, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 42, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 43, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 44, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 45, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 46, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 47, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 48, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 49, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 50, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 51, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 52, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 53, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 54, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 55, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 56, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 57, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 58, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 59, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 60, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 61, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 62, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 63, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 64, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 65, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 66, Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) 67, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 68, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 69, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập 70, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tập cuối, xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) trọn bộ, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 1, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 2, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 3, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 4, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 5, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 6, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 7, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 8, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 9, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 10, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 11, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 12, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 13, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 14, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 15, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 16, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 17, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 18, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 19, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 20, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 21, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 22, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 23, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 24, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 25, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 26, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 27, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 28, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 29, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 30, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 31, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 32, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 33, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 34, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 35, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 36, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 37, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 38, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 39, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 40, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 41, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 42, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 43, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 44, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 45, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 46, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 47, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 48, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 49, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 50, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 51, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 52, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 53, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 54, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 55, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 56, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 57, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 58, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 59, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 60, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 61, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 62, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 63, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 64, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 65, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 66, Độn Giáp Kỳ Binh 67, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 68, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 69, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập 70, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tập cuối, xem phim Độn Giáp Kỳ Binh trọn bộ Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh motphim, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh bilutv, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh phim han, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh dongphim, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh tvhay, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh phim7z, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh vivuphim, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh xemphimso, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh biphim, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh phimmedia, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh vietsubtv, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh phimmoi, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh vtv16, Xem phim Độn Giáp Kỳ Binh phimbathu, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) motphim, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) bilutv, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) phim han, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) dongphim, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) tvhay, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) phim7z, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) vivuphim, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) xemphimso, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) biphim, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) phimmedia, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) phimmoi, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) vtv16, Xem phim Phò Chánh Diệt Tà (SCTV9) phimbathu,