Bookmark

Phiến Quân Của PT-218

The Rebels of PT-218 (2021)

Nội dung phim

Phim Phiến Quân Của PT-218 - 2021 - Mỹ:

Phiến Quân Của PT-218 – The Rebels of PT-218 2021: bộ phim lấy bối cảnh vào thế chiến thứ hai. Vào năm 1942, vào năm này chúng ta thấy được sự khóc liệt nhất của thế chiến thứ 2, mà lúc bây giờ là quân đội Mỷ bắn tàu ngầm giữa quân Đức hai bên chiến đấu ác liệt. Bộ phim là một câu chuyện có thật được thuật lại. Mời các bạn đón xem !