Bookmark

Phi Vụ Học Đường 2019

Dead Kids (2019)

Nội dung phim

Phim Phi Vụ Học Đường 2019 - 2019 - Châu Âu:

Nam sinh ngại giao tiếp kết giao với nhóm bạn lập dị đang âm mưu bắt cóc cậu bạn học giàu có, kiêu ngạo. Nhưng thật không may, âm mưu này lại trở nên nguy hiểm.

Phi Vụ Học Đường 2019​​​​​​​