Bookmark

PERSONA: SỰ THẬT ĐEN TỐI ĐẰNG SAU CÁC BÀI KIỂM TRA TÍNH CÁCH

Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests (2021)

Nội dung phim

Phim PERSONA: SỰ THẬT ĐEN TỐI ĐẰNG SAU CÁC BÀI KIỂM TRA TÍNH CÁCH - 2021 - Mỹ:

Bộ phim xoay quanh Persona khám phá câu chuyện nguồn gốc bất ngờ về nỗi ám ảnh lớn của nước Mỹ với việc kiểm tra tính cách. Làm bài kiểm tra có tính cách cũng có thể cung cấp những hiểu biết hữu ích về ý thức của chúng ta về bản thân, nhưng nhiều người có thể không nhận ra rằng những đánh giá tính cách đã ăn sâu vào mọi việc chúng ta làm như thế nào. Khám phá lịch sử hấp dẫn đằng sau chỉ số loại Myers-Briggs nổi tiếng trên thế giới, đồng thời cũng nêu ra một loạt câu hỏi về đạo đức và chứng minh một số bài kiểm tra tính cách có thể gây hại nhiều hơn có lợi. Như tác động đến các cuộc hẹn hò trực tuyền hoặc triển vọng công việc. Nộ phim tài liệu mwor rộng tầm mắt tiết lộ những cách thức sâu sắc mà y tưởng về nhân cách đã hình thành xã hội của chúng ta.