Bookmark

ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA

Oh My Emperor (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA - 2018 - Trung Quốc:

Trong phim (Hoàng Thượng Này Ta Chấm Rồi), từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen đủi, vô tình xuyên không tới một đất nước xa xôi thần bí – Hoàng Đạo quốc. Ở Hoàng Đạo quốc, qua một ngàn năm sẽ thực hiện chế độ thay đổi hoàng đế luân phiên, sắp tới chính là Bắc Đường Dịch, tinh chủ cung Ma Kết kế nhiệm, mà đồng thời trong Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Đường, tinh chủ cung Song Ngư và Bắc Đường Mặc Nhiễm, tinh chủ cung Bảo Bình, đột nhiên danh tiếng nổi bật không ai sánh bằng.
Bởi vì Lạc Phỉ Phỉ xuyên đến, thế trận hiện đang cân bằng đột ngột bị phá vỡ, vận mệnh an bài cho Lạc Phỉ Phỉ trở thành nữ chính xuyên không thảm nhất lịch sử, càng thần kì hơn là một người yếu như gà lại trở thành đại boss của phe phản diện. Nàng quỷ Lạc Phỉ Phỉ liên tiếp chung đụng với 12 tinh chủ tính cách khác biệt, chuyện cười chồng chất, trở thành oan gia vui vẻ của hoàng thượng, nghé con mới sinh không sợ hổ, nàng lời nói dõng dạc: Hoàng đế này, ta muốn!

Xem Phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA vietsub, Xem Phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA thuyết minh, Xem Phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA lồng tiếng, xem phim Oh My Emperor thuyết minh, xem phim Oh My Emperor vietsub, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 1, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 2, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 3, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 4, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 5, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 6, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 7, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 8, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 9, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 10, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 11, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 12, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 13, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 14, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 15, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 16, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 17, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 18, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 19, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 20, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 21, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 22, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 23, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 24, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 25, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 26, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 27, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 28, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 29, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 30, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 31, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 32, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 33, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 34, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 35, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 36, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 37, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 38, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 39, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 40, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 41, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 42, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 43, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 44, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 45, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 46, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 47, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 48, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 49, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 50, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 51, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 52, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 53, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 54, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 55, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 56, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 57, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 58, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 59, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 60, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 61, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 62, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 63, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 64, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 65, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 66, ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA 67, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 68, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 69, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập 70, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tập cuối, xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA trọn bộ, xem phim Oh My Emperor tập 1, xem phim Oh My Emperor tập 2, xem phim Oh My Emperor tập 3, xem phim Oh My Emperor tập 4, xem phim Oh My Emperor tập 5, xem phim Oh My Emperor tập 6, xem phim Oh My Emperor tập 7, xem phim Oh My Emperor tập 8, xem phim Oh My Emperor tập 9, xem phim Oh My Emperor tập 10, xem phim Oh My Emperor tập 11, xem phim Oh My Emperor tập 12, xem phim Oh My Emperor tập 13, xem phim Oh My Emperor tập 14, xem phim Oh My Emperor tập 15, xem phim Oh My Emperor tập 16, xem phim Oh My Emperor tập 17, xem phim Oh My Emperor tập 18, xem phim Oh My Emperor tập 19, xem phim Oh My Emperor tập 20, xem phim Oh My Emperor tập 21, xem phim Oh My Emperor tập 22, xem phim Oh My Emperor tập 23, xem phim Oh My Emperor tập 24, xem phim Oh My Emperor tập 25, xem phim Oh My Emperor tập 26, xem phim Oh My Emperor tập 27, xem phim Oh My Emperor tập 28, xem phim Oh My Emperor tập 29, xem phim Oh My Emperor tập 30, xem phim Oh My Emperor tập 31, xem phim Oh My Emperor tập 32, xem phim Oh My Emperor tập 33, xem phim Oh My Emperor tập 34, xem phim Oh My Emperor tập 35, xem phim Oh My Emperor tập 36, xem phim Oh My Emperor tập 37, xem phim Oh My Emperor tập 38, xem phim Oh My Emperor tập 39, xem phim Oh My Emperor tập 40, xem phim Oh My Emperor tập 41, xem phim Oh My Emperor tập 42, xem phim Oh My Emperor tập 43, xem phim Oh My Emperor tập 44, xem phim Oh My Emperor tập 45, xem phim Oh My Emperor tập 46, xem phim Oh My Emperor tập 47, xem phim Oh My Emperor tập 48, xem phim Oh My Emperor tập 49, xem phim Oh My Emperor tập 50, xem phim Oh My Emperor tập 51, xem phim Oh My Emperor tập 52, xem phim Oh My Emperor tập 53, xem phim Oh My Emperor tập 54, xem phim Oh My Emperor tập 55, xem phim Oh My Emperor tập 56, xem phim Oh My Emperor tập 57, xem phim Oh My Emperor tập 58, xem phim Oh My Emperor tập 59, xem phim Oh My Emperor tập 60, xem phim Oh My Emperor tập 61, xem phim Oh My Emperor tập 62, xem phim Oh My Emperor tập 63, xem phim Oh My Emperor tập 64, xem phim Oh My Emperor tập 65, xem phim Oh My Emperor tập 66, Oh My Emperor 67, xem phim Oh My Emperor tập 68, xem phim Oh My Emperor tập 69, xem phim Oh My Emperor tập 70, xem phim Oh My Emperor tập cuối, xem phim Oh My Emperor trọn bộ Xem phim Oh My Emperor motphim, Xem phim Oh My Emperor bilutv, Xem phim Oh My Emperor phim han, Xem phim Oh My Emperor dongphim, Xem phim Oh My Emperor tvhay, Xem phim Oh My Emperor phim7z, Xem phim Oh My Emperor vivuphim, Xem phim Oh My Emperor xemphimso, Xem phim Oh My Emperor biphim, Xem phim Oh My Emperor phimmedia, Xem phim Oh My Emperor vietsubtv, Xem phim Oh My Emperor phimmoi, Xem phim Oh My Emperor vtv16, Xem phim Oh My Emperor phimbathu, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA motphim, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA bilutv, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA phim han, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA dongphim, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA tvhay, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA phim7z, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA vivuphim, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA xemphimso, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA biphim, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA phimmedia, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA vietsubtv, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA phimmoi, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA vtv16, Xem phim ÔI HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TA phimbathu,