Bookmark

Nữ Quyền

The Glorias (2020)

Nội dung phim

Phim Nữ Quyền - 2020 - Mỹ:

Một nhà hoạt động, nhà báo và nhà hoạt động vì quyền bình đẳng: Gloria Steinem là hiện thân của những điều này và hơn thế nữa. Từ vai trò của cô trong phong trào đấu tranh vì quyền phụ nữ cách mạng cho đến những chuyến đi khắp nước Mỹ và trên thế giới, Steinem đã ghi dấu ấn mãi mãi trong lịch sử hiện đại. Một biên niên sử phi truyền thống về một cuộc đời đi trước.