Bookmark

Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu

Dark Blue Kiss (2019)

Nội dung phim

Phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu - 2019 - Thái Lan:

Nụ Hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phim dịch sang tiếng anh là Dark Blue Kiss do các diễn viên AJ Chayapol, Fluke Gawin, New Thitipoom, Pluem Pongpisal,…tham gia dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Backaof Aof Noppharnach. Nội dung xoay quanh Sun, Kao, Mork và Pete bốn người họ chơi rất thân với nhau, thật trớ trêu thay khi 2 chàng trai Pete và Sun đều yêu Kao nhưng Kao lại thích Pete nên chàng trai còn lại đành ngậm ngùi đau đớn rút lui.

Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu

Từ đó Pete với Kao trở nên gắn bó, yêu nhau sâu đậm thế nhưng mẹ của Kao lại ngắn cấm không cho 2 người đến bên nhau, bà ấy còn kêu Mon (con trai đồng nghiệp của bà ) đến tận nhà dạy kèm cho con gái. Trước tình cảnh này lòng Pete như nước sôi lửa bỏng, lo sẽ mất Kao nên cậu làm mọi chuyện trở nên rối tung dẫn đến mối quan hệ 2 người càng đi đến bế tắt. Còn phần Sun rất may có Mork bên cạnh động viên an ủi dần dần khiến Sun cảm động, anh bắt đầu cảm thấy Mork quan trọng không thể để vuột mất.

Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu​​​​​​​

Xem Phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu vietsub, Xem Phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu thuyết minh, Xem Phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu lồng tiếng, xem phim Dark Blue Kiss thuyết minh, xem phim Dark Blue Kiss vietsub, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 1, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 2, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 3, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 4, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 5, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 6, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 7, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 8, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 9, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 10, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 11, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 12, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 13, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 14, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 15, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 16, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 17, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 18, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 19, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 20, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 21, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 22, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 23, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 24, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 25, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 26, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 27, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 28, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 29, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 30, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 31, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 32, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 33, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 34, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 35, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 36, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 37, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 38, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 39, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 40, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 41, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 42, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 43, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 44, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 45, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 46, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 47, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 48, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 49, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 50, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 51, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 52, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 53, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 54, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 55, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 56, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 57, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 58, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 59, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 60, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 61, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 62, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 63, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 64, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 65, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 66, Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu 67, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 68, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 69, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập 70, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tập cuối, xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu trọn bộ, xem phim Dark Blue Kiss tập 1, xem phim Dark Blue Kiss tập 2, xem phim Dark Blue Kiss tập 3, xem phim Dark Blue Kiss tập 4, xem phim Dark Blue Kiss tập 5, xem phim Dark Blue Kiss tập 6, xem phim Dark Blue Kiss tập 7, xem phim Dark Blue Kiss tập 8, xem phim Dark Blue Kiss tập 9, xem phim Dark Blue Kiss tập 10, xem phim Dark Blue Kiss tập 11, xem phim Dark Blue Kiss tập 12, xem phim Dark Blue Kiss tập 13, xem phim Dark Blue Kiss tập 14, xem phim Dark Blue Kiss tập 15, xem phim Dark Blue Kiss tập 16, xem phim Dark Blue Kiss tập 17, xem phim Dark Blue Kiss tập 18, xem phim Dark Blue Kiss tập 19, xem phim Dark Blue Kiss tập 20, xem phim Dark Blue Kiss tập 21, xem phim Dark Blue Kiss tập 22, xem phim Dark Blue Kiss tập 23, xem phim Dark Blue Kiss tập 24, xem phim Dark Blue Kiss tập 25, xem phim Dark Blue Kiss tập 26, xem phim Dark Blue Kiss tập 27, xem phim Dark Blue Kiss tập 28, xem phim Dark Blue Kiss tập 29, xem phim Dark Blue Kiss tập 30, xem phim Dark Blue Kiss tập 31, xem phim Dark Blue Kiss tập 32, xem phim Dark Blue Kiss tập 33, xem phim Dark Blue Kiss tập 34, xem phim Dark Blue Kiss tập 35, xem phim Dark Blue Kiss tập 36, xem phim Dark Blue Kiss tập 37, xem phim Dark Blue Kiss tập 38, xem phim Dark Blue Kiss tập 39, xem phim Dark Blue Kiss tập 40, xem phim Dark Blue Kiss tập 41, xem phim Dark Blue Kiss tập 42, xem phim Dark Blue Kiss tập 43, xem phim Dark Blue Kiss tập 44, xem phim Dark Blue Kiss tập 45, xem phim Dark Blue Kiss tập 46, xem phim Dark Blue Kiss tập 47, xem phim Dark Blue Kiss tập 48, xem phim Dark Blue Kiss tập 49, xem phim Dark Blue Kiss tập 50, xem phim Dark Blue Kiss tập 51, xem phim Dark Blue Kiss tập 52, xem phim Dark Blue Kiss tập 53, xem phim Dark Blue Kiss tập 54, xem phim Dark Blue Kiss tập 55, xem phim Dark Blue Kiss tập 56, xem phim Dark Blue Kiss tập 57, xem phim Dark Blue Kiss tập 58, xem phim Dark Blue Kiss tập 59, xem phim Dark Blue Kiss tập 60, xem phim Dark Blue Kiss tập 61, xem phim Dark Blue Kiss tập 62, xem phim Dark Blue Kiss tập 63, xem phim Dark Blue Kiss tập 64, xem phim Dark Blue Kiss tập 65, xem phim Dark Blue Kiss tập 66, Dark Blue Kiss 67, xem phim Dark Blue Kiss tập 68, xem phim Dark Blue Kiss tập 69, xem phim Dark Blue Kiss tập 70, xem phim Dark Blue Kiss tập cuối, xem phim Dark Blue Kiss trọn bộ Xem phim Dark Blue Kiss motphim, Xem phim Dark Blue Kiss bilutv, Xem phim Dark Blue Kiss phim han, Xem phim Dark Blue Kiss dongphim, Xem phim Dark Blue Kiss tvhay, Xem phim Dark Blue Kiss phim7z, Xem phim Dark Blue Kiss vivuphim, Xem phim Dark Blue Kiss xemphimso, Xem phim Dark Blue Kiss biphim, Xem phim Dark Blue Kiss phimmedia, Xem phim Dark Blue Kiss vietsubtv, Xem phim Dark Blue Kiss phimmoi, Xem phim Dark Blue Kiss vtv16, Xem phim Dark Blue Kiss phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu motphim, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu bilutv, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phim han, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu dongphim, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu tvhay, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phim7z, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu vivuphim, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu xemphimso, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu biphim, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phimmedia, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu vietsubtv, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phimmoi, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu vtv16, Xem phim Nụ hôn Cuối Chỉ Dành Cho Cậu phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16