Bookmark

Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi

My Bargain Queen (2021)

Nội dung phim

Phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi - 2021 - Trung Quốc:

Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi – My Bargain Queen 2021: kể về cuộc đời của cô gái mang tên Hạ Thiển. Hạ Thiển là một cô gái lương thiện đáng yêu nhưng vì một sự cố trong ngày hôn lể của mình, chú rể đã chạy trốn theo một cuộc ngoại tình khác khiến cho cô tổn thương sâu sắc. Nhưng không vì thế mà cô đánh mất đi chính mình, nhở vào tài ăn nói nên cô đã thành lập được một công ty luật nổi tiếng, và hợp tác được với một ông chủ khách sạn lớn Trường Thịnh. Trường Thịnh củng là người trong hoàn cảnh, củng là một người tổn thương trong chuyện tình cảm. Và cả hai vô tình biết được hoàn cảnh của nhau, nên ngoài công việc họ còn hẹn hò cà phê để tâm sự, dần dần trở thành tri kỉ của nhau và nhận thấy đối phương rất quan trọng đối với mình. Bộ phim dài 40 tập, mời các bạn đón xem !

Xem Phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi vietsub, Xem Phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi thuyết minh, Xem Phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi lồng tiếng, xem phim My Bargain Queen thuyết minh, xem phim My Bargain Queen vietsub, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 1, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 2, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 3, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 4, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 5, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 6, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 7, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 8, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 9, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 10, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 11, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 12, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 13, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 14, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 15, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 16, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 17, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 18, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 19, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 20, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 21, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 22, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 23, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 24, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 25, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 26, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 27, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 28, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 29, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 30, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 31, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 32, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 33, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 34, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 35, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 36, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 37, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 38, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 39, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 40, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 41, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 42, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 43, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 44, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 45, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 46, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 47, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 48, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 49, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 50, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 51, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 52, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 53, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 54, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 55, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 56, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 57, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 58, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 59, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 60, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 61, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 62, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 63, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 64, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 65, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 66, Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi 67, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 68, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 69, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập 70, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tập cuối, xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi trọn bộ, xem phim My Bargain Queen tập 1, xem phim My Bargain Queen tập 2, xem phim My Bargain Queen tập 3, xem phim My Bargain Queen tập 4, xem phim My Bargain Queen tập 5, xem phim My Bargain Queen tập 6, xem phim My Bargain Queen tập 7, xem phim My Bargain Queen tập 8, xem phim My Bargain Queen tập 9, xem phim My Bargain Queen tập 10, xem phim My Bargain Queen tập 11, xem phim My Bargain Queen tập 12, xem phim My Bargain Queen tập 13, xem phim My Bargain Queen tập 14, xem phim My Bargain Queen tập 15, xem phim My Bargain Queen tập 16, xem phim My Bargain Queen tập 17, xem phim My Bargain Queen tập 18, xem phim My Bargain Queen tập 19, xem phim My Bargain Queen tập 20, xem phim My Bargain Queen tập 21, xem phim My Bargain Queen tập 22, xem phim My Bargain Queen tập 23, xem phim My Bargain Queen tập 24, xem phim My Bargain Queen tập 25, xem phim My Bargain Queen tập 26, xem phim My Bargain Queen tập 27, xem phim My Bargain Queen tập 28, xem phim My Bargain Queen tập 29, xem phim My Bargain Queen tập 30, xem phim My Bargain Queen tập 31, xem phim My Bargain Queen tập 32, xem phim My Bargain Queen tập 33, xem phim My Bargain Queen tập 34, xem phim My Bargain Queen tập 35, xem phim My Bargain Queen tập 36, xem phim My Bargain Queen tập 37, xem phim My Bargain Queen tập 38, xem phim My Bargain Queen tập 39, xem phim My Bargain Queen tập 40, xem phim My Bargain Queen tập 41, xem phim My Bargain Queen tập 42, xem phim My Bargain Queen tập 43, xem phim My Bargain Queen tập 44, xem phim My Bargain Queen tập 45, xem phim My Bargain Queen tập 46, xem phim My Bargain Queen tập 47, xem phim My Bargain Queen tập 48, xem phim My Bargain Queen tập 49, xem phim My Bargain Queen tập 50, xem phim My Bargain Queen tập 51, xem phim My Bargain Queen tập 52, xem phim My Bargain Queen tập 53, xem phim My Bargain Queen tập 54, xem phim My Bargain Queen tập 55, xem phim My Bargain Queen tập 56, xem phim My Bargain Queen tập 57, xem phim My Bargain Queen tập 58, xem phim My Bargain Queen tập 59, xem phim My Bargain Queen tập 60, xem phim My Bargain Queen tập 61, xem phim My Bargain Queen tập 62, xem phim My Bargain Queen tập 63, xem phim My Bargain Queen tập 64, xem phim My Bargain Queen tập 65, xem phim My Bargain Queen tập 66, My Bargain Queen 67, xem phim My Bargain Queen tập 68, xem phim My Bargain Queen tập 69, xem phim My Bargain Queen tập 70, xem phim My Bargain Queen tập cuối, xem phim My Bargain Queen trọn bộ Xem phim My Bargain Queen motphim, Xem phim My Bargain Queen bilutv, Xem phim My Bargain Queen phim han, Xem phim My Bargain Queen dongphim, Xem phim My Bargain Queen tvhay, Xem phim My Bargain Queen phim7z, Xem phim My Bargain Queen vivuphim, Xem phim My Bargain Queen xemphimso, Xem phim My Bargain Queen biphim, Xem phim My Bargain Queen phimmedia, Xem phim My Bargain Queen vietsubtv, Xem phim My Bargain Queen phimmoi, Xem phim My Bargain Queen vtv16, Xem phim My Bargain Queen phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi motphim, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi bilutv, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi phim han, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi dongphim, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi tvhay, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi phim7z, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi vivuphim, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi xemphimso, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi biphim, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi phimmedia, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi vietsubtv, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi phimmoi, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi vtv16, Xem phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16