Bookmark

NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG

Modest Heroes (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG - 2018 - Nhật Bản:

Một tuyển tập gồm ba quần short nguyên bản được viết và đạo diễn bởi Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose và Akihiko Yamashita.