Bookmark

NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA WINDERMERE

The Windermere Children (2021)

Nội dung phim

Phim NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA WINDERMERE - 2021 - Châu Âu:

Đây là câu chuyện đáng nhớ, cảm động cuối cùng về mối quan hệ gắn bó giữa những đứa trẻ này với nhau, và về cách mà tình bạn được hun đúc ở Windermere trở thành cứu cánh cho một tương lai tươi đẹp.