Bookmark
3.79/55 votes

Những Cánh Én Đầu Tiên

The First Swallow (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Những Cánh Én Đầu Tiên - 2019 - Việt nam:

Những Cánh Én Đầu Tiên (The First Swallow) là dự án phim mới do trường Đại học Duy Tân và Silver Swallows Studio phối hợp sản xuất. Những Cánh Én Đầu Tiên nằm trong tuyển tập phim mới năm 2019 mang tên Không Chiến Việt Nam