Bookmark

Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng

Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt (2020)

Nội dung phim

Phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng - 2020 - Trung Quốc:

Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng chuyển thể từ tiểu thuyết “Hoàng Đế Trung Nhị Bệnh” của tác giả Mễ Cô Duyệt Độc. Tên khác là Hỏng Bét, Bệ Hạ Động Lòng Rồi. Phim nói về con gái của quan thượng thư Nhan Tri Hạ vì sai lầm mà nhập cung làm thái giám, cùng với vị hoàng đế anh tuấn nhưng tính cách quái gở Nghiêm Cẩn ở trong nơi triều đình loạn lạc phúc họa có nhau, cuối cùng cầm tay nhau trở thành một đôi tình nhân.

Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng​​​​​​​

Xem Phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng vietsub, Xem Phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng thuyết minh, Xem Phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng lồng tiếng, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt thuyết minh, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt vietsub, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 1, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 2, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 3, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 4, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 5, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 6, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 7, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 8, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 9, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 10, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 11, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 12, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 13, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 14, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 15, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 16, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 17, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 18, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 19, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 20, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 21, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 22, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 23, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 24, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 25, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 26, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 27, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 28, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 29, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 30, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 31, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 32, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 33, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 34, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 35, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 36, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 37, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 38, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 39, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 40, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 41, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 42, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 43, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 44, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 45, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 46, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 47, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 48, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 49, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 50, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 51, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 52, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 53, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 54, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 55, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 56, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 57, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 58, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 59, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 60, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 61, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 62, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 63, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 64, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 65, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 66, Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng 67, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 68, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 69, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập 70, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tập cuối, xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng trọn bộ, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 1, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 2, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 3, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 4, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 5, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 6, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 7, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 8, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 9, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 10, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 11, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 12, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 13, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 14, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 15, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 16, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 17, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 18, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 19, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 20, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 21, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 22, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 23, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 24, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 25, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 26, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 27, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 28, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 29, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 30, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 31, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 32, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 33, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 34, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 35, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 36, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 37, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 38, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 39, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 40, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 41, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 42, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 43, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 44, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 45, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 46, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 47, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 48, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 49, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 50, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 51, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 52, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 53, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 54, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 55, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 56, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 57, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 58, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 59, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 60, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 61, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 62, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 63, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 64, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 65, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 66, Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt 67, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 68, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 69, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập 70, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tập cuối, xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt trọn bộ Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt motphim, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt bilutv, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt phim han, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt dongphim, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt tvhay, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt phim7z, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt vivuphim, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt xemphimso, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt biphim, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt phimmedia, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt vietsubtv, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt phimmoi, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt vtv16, Xem phim Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng motphim, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng bilutv, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng phim han, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng dongphim, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng tvhay, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng phim7z, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng vivuphim, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng xemphimso, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng biphim, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng phimmedia, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng vietsubtv, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng phimmoi, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng vtv16, Xem phim Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16