Bookmark

Người Tiên Phong

Vanguard (2020)

Nội dung phim

Phim Người Tiên Phong - 2020 - Trung Quốc:

Phim kể về việc tổ chức bảo an Cấp tiên phong do Thành Long đứng đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ thương nhân Thái Quốc Lập và con gái Fareeda. Từ đây, họ phải chống lại Bắc cực lang – đơn vị lính đánh thuê, giải cứu con tin và ngăn chặn âm mưu khủng bố.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim người tiên phong