Bookmark
0/50 đánh giá

Người Ngoài Hành Tinh

Proximity (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Người Ngoài Hành Tinh - 2020 - Mỹ:

Một nhà khoa học trẻ của NASA bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh nhưng khi không ai tin câu chuyện của mình, anh ta bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm bằng chứng dẫn anh ta vào một hành trình đầy nguy hiểm.

Người Ngoài Hành Tinh​​​​​​​