Bookmark

NGƯỜI GIÁM HỘ HOÀN HẢO

I Care a Lot (2020)

Nội dung phim

Phim NGƯỜI GIÁM HỘ HOÀN HẢO - 2020 - Mỹ:

Một người giám hộ pháp lý do tòa chỉ định lừa các khách hàng lớn tuổi, khiến họ phải tiếp tục với mình. Nhưng mục tiêu mới nhất của ả có những mối quan hệ bất ngờ.