Bookmark
3.3/53 đánh giá

Người Đàn Ông Của Tù Trưởng

(2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - 2020 - Trung Quốc:

Người Đàn Ông Của Tù Trưởng kể về thẳng nam sắt thép Cao Chấn Hách, xem việc dò tìm đá quý là lẽ sống, vô tình rơi xuống vách đá và phát hiện bộ lạc “nữ tôn” nguyên thủy. Sau khi thủ lĩnh Tinh Nguyệt của bộ lạc cứu Cao Chấn Hách, muốn cho anh trở thành người đàn ông của mình, Cao Chấn Hách vì muốn lấy được đá quý của bộ lạc, đã giả vờ kết hôn cùng cô. Sau khi lấy được đá quý, Cao Chấn Hách đem về thành phố, mà Tinh Nguyệt vì tìm anh ta và đá quý mà một mình đi tới thành phố lớn, vì vậy mà đưa tới một loạt câu chuyện.

Người Đàn Ông Của Tù Trưởng​​​​​​​

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • người đàn ông của tù trưởng
  • phim người đàn ông của tù trưởng
  • nguoi dan ong cua tu truong
  • phim cuar truowng chan
  • ông
  • người đàn ông của tù trưởng tập 1
  • xem phim nguoi dan ong cua tu truong
  • nguoi dan ong tu truong
  • nguoi dan ong cua tu truiong
  • ngui dan ong cua t truong
Xem Phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng vietsub, Xem Phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng thuyết minh, Xem Phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng lồng tiếng, xem phim thuyết minh, xem phim vietsub, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 1, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 2, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 3, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 4, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 5, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 6, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 7, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 8, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 9, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 10, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 11, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 12, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 13, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 14, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 15, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 16, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 17, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 18, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 19, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 20, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 21, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 22, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 23, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 24, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 25, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 26, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 27, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 28, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 29, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 30, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 31, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 32, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 33, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 34, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 35, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 36, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 37, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 38, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 39, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 40, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 41, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 42, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 43, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 44, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 45, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 46, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 47, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 48, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 49, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 50, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 51, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 52, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 53, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 54, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 55, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 56, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 57, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 58, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 59, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 60, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 61, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 62, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 63, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 64, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 65, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 66, Người Đàn Ông Của Tù Trưởng 67, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 68, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 69, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập 70, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tập cuối, xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng trọn bộ, xem phim tập 1, xem phim tập 2, xem phim tập 3, xem phim tập 4, xem phim tập 5, xem phim tập 6, xem phim tập 7, xem phim tập 8, xem phim tập 9, xem phim tập 10, xem phim tập 11, xem phim tập 12, xem phim tập 13, xem phim tập 14, xem phim tập 15, xem phim tập 16, xem phim tập 17, xem phim tập 18, xem phim tập 19, xem phim tập 20, xem phim tập 21, xem phim tập 22, xem phim tập 23, xem phim tập 24, xem phim tập 25, xem phim tập 26, xem phim tập 27, xem phim tập 28, xem phim tập 29, xem phim tập 30, xem phim tập 31, xem phim tập 32, xem phim tập 33, xem phim tập 34, xem phim tập 35, xem phim tập 36, xem phim tập 37, xem phim tập 38, xem phim tập 39, xem phim tập 40, xem phim tập 41, xem phim tập 42, xem phim tập 43, xem phim tập 44, xem phim tập 45, xem phim tập 46, xem phim tập 47, xem phim tập 48, xem phim tập 49, xem phim tập 50, xem phim tập 51, xem phim tập 52, xem phim tập 53, xem phim tập 54, xem phim tập 55, xem phim tập 56, xem phim tập 57, xem phim tập 58, xem phim tập 59, xem phim tập 60, xem phim tập 61, xem phim tập 62, xem phim tập 63, xem phim tập 64, xem phim tập 65, xem phim tập 66, 67, xem phim tập 68, xem phim tập 69, xem phim tập 70, xem phim tập cuối, xem phim trọn bộ Xem phim motphim, Xem phim bilutv, Xem phim phim han, Xem phim dongphim, Xem phim tvhay, Xem phim phim7z, Xem phim vivuphim, Xem phim xemphimso, Xem phim biphim, Xem phim phimmedia, Xem phim vietsubtv, Xem phim phimmoi, Xem phim vtv16, Xem phim phimbathu, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng motphim, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng bilutv, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng phim han, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng dongphim, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng tvhay, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng phim7z, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng vivuphim, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng xemphimso, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng biphim, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng phimmedia, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng vietsubtv, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng phimmoi, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng vtv16, Xem phim Người Đàn Ông Của Tù Trưởng phimbathu,