Bookmark

Ngôi Nhà Thành Cổ Số 69

(2018)

Nội dung phim

Phim Ngôi Nhà Thành Cổ Số 69 - 2018 - Trung Quốc:

Bộ phim kể rằng Ứng Ninh bị cuốn vào một vòng thực tế khủng khiếp và một vòng lặp vô tận của những giấc mơ. Với sự giúp đỡ của một người bạn gái, câu chuyện về một giấc mơ thật và ảo tưởng.