Bookmark
0.7/51 đánh giá

Ngày Suy Tàn

The Decline (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Ngày Suy Tàn - 2020 - Mỹ:

Tai nạn tại một trại huấn luyện hẻo lánh khiến nhóm người sống sót bị chia rẽ một cách tồi tệ và bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc để giữ lấy mạng sống của mình.

Ngày Suy Tàn​​​​​​​