Bookmark

NGÀY MAY MẮN

Lucky Day (2019)

Nội dung phim

Phim NGÀY MAY MẮN - 2019 - Mỹ:

Red, một kẻ vừa mới ra tù, đang cố gắng giữ gia đình lại với nhau khi quá khứ bắt kịp anh ta dưới hình dạng Luc, một kẻ giết người tâm thần đang tìm cách trả thù cho cái chết của anh trai mình.