Bookmark

Này! Tiểu Cốt Đầu

Hey!Little Bones (2020)

Nội dung phim

Phim Này! Tiểu Cốt Đầu - 2020 - :

Chính là người yêu thương tiền kiếp của tiểu yêu vô danh! Vì muốn giúp nữ ma đầu tìm lại ký ức đã mất, tiểu yêu tìm kiếm con đường Bạch Cốt Tinh trở thành ma đầu, tái hiện thời thiếu nữ của Bạch Cốt phu nhân.

Này! Tiểu Cốt Đầu​​​​​​​