Bookmark

Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta

(2019)

Nội dung phim

Phim Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta - 2019 - Trung Quốc:

Kỳ Lân Thú kết duyên cùng Đào Thụ Yêu bị Quán Thế Âm Bồ Tát phát hiện đã đày Kỳ Lân Thú xuống trần và giam Đào Thụ Yêu ở yêu giới… 5 ngàn năm sau mọi chuyện sẽ như thế nào?