Bookmark
0/50 đánh giá

Năng Lực Trời Ban 2

The Gifted (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Năng Lực Trời Ban 2 - 2020 - Thái Lan:

Năng Lực Trời Ban 2  – Năng Lực Trời Ban Phần 2 là phần tiếp theo của The Gifted (2018). Dàn diễn viễn cũ đều sẽ tiếp tục tham gia. Gồm Korapat Kirdpan (Nanon), Wachirawit Ruangwiwat (Chimon), Harit Cheewagaroon (Sing), Ramida Jiranorraphat (Jane), Atthaphan Phunsawat (Gun), Pattadon Janngeon (Fiat) và Napasorn Weerayuttvilai (Puimek). Bên cạnh đó cũng có sự góp mặt của các diễn viên mới. Đó là Phuwin Tangsakyuen, Chanikarn Tangabodi (Prim) và Nattawat Finkler (Patrick).

Năng Lực Trời Ban 2​​​​​​​

Bộ phim tiếp nối câu chuyện của phần 1. Các học sinh Gifted vẫn tiếp tục bắt tay nhau để tìm cách lật đổ Hiệu trưởng trường. Cùng với hệ thống phân loại học sinh do ông lập nên. Nhiệm vụ này được khởi xướng bởi lớp trưởng Lớp Gifted Pang (Korapat Kirdpan) và Wave (Wachirawit Ruangwiwat). Có sự góp sức của các học sinh Gifted khóa tiếp theo, liệu họ có thành công trong nhiệm vụ đó?

Xem Phim Năng Lực Trời Ban 2 vietsub, Xem Phim Năng Lực Trời Ban 2 thuyết minh, Xem Phim Năng Lực Trời Ban 2 lồng tiếng, xem phim The Gifted thuyết minh, xem phim The Gifted vietsub, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 1, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 2, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 3, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 4, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 5, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 6, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 7, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 8, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 9, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 10, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 11, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 12, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 13, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 14, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 15, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 16, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 17, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 18, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 19, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 20, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 21, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 22, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 23, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 24, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 25, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 26, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 27, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 28, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 29, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 30, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 31, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 32, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 33, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 34, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 35, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 36, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 37, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 38, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 39, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 40, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 41, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 42, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 43, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 44, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 45, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 46, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 47, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 48, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 49, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 50, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 51, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 52, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 53, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 54, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 55, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 56, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 57, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 58, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 59, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 60, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 61, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 62, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 63, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 64, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 65, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 66, Năng Lực Trời Ban 2 67, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 68, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 69, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập 70, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tập cuối, xem phim Năng Lực Trời Ban 2 trọn bộ, xem phim The Gifted tập 1, xem phim The Gifted tập 2, xem phim The Gifted tập 3, xem phim The Gifted tập 4, xem phim The Gifted tập 5, xem phim The Gifted tập 6, xem phim The Gifted tập 7, xem phim The Gifted tập 8, xem phim The Gifted tập 9, xem phim The Gifted tập 10, xem phim The Gifted tập 11, xem phim The Gifted tập 12, xem phim The Gifted tập 13, xem phim The Gifted tập 14, xem phim The Gifted tập 15, xem phim The Gifted tập 16, xem phim The Gifted tập 17, xem phim The Gifted tập 18, xem phim The Gifted tập 19, xem phim The Gifted tập 20, xem phim The Gifted tập 21, xem phim The Gifted tập 22, xem phim The Gifted tập 23, xem phim The Gifted tập 24, xem phim The Gifted tập 25, xem phim The Gifted tập 26, xem phim The Gifted tập 27, xem phim The Gifted tập 28, xem phim The Gifted tập 29, xem phim The Gifted tập 30, xem phim The Gifted tập 31, xem phim The Gifted tập 32, xem phim The Gifted tập 33, xem phim The Gifted tập 34, xem phim The Gifted tập 35, xem phim The Gifted tập 36, xem phim The Gifted tập 37, xem phim The Gifted tập 38, xem phim The Gifted tập 39, xem phim The Gifted tập 40, xem phim The Gifted tập 41, xem phim The Gifted tập 42, xem phim The Gifted tập 43, xem phim The Gifted tập 44, xem phim The Gifted tập 45, xem phim The Gifted tập 46, xem phim The Gifted tập 47, xem phim The Gifted tập 48, xem phim The Gifted tập 49, xem phim The Gifted tập 50, xem phim The Gifted tập 51, xem phim The Gifted tập 52, xem phim The Gifted tập 53, xem phim The Gifted tập 54, xem phim The Gifted tập 55, xem phim The Gifted tập 56, xem phim The Gifted tập 57, xem phim The Gifted tập 58, xem phim The Gifted tập 59, xem phim The Gifted tập 60, xem phim The Gifted tập 61, xem phim The Gifted tập 62, xem phim The Gifted tập 63, xem phim The Gifted tập 64, xem phim The Gifted tập 65, xem phim The Gifted tập 66, The Gifted 67, xem phim The Gifted tập 68, xem phim The Gifted tập 69, xem phim The Gifted tập 70, xem phim The Gifted tập cuối, xem phim The Gifted trọn bộ Xem phim The Gifted motphim, Xem phim The Gifted bilutv, Xem phim The Gifted phim han, Xem phim The Gifted dongphim, Xem phim The Gifted tvhay, Xem phim The Gifted phim7z, Xem phim The Gifted vivuphim, Xem phim The Gifted xemphimso, Xem phim The Gifted biphim, Xem phim The Gifted phimmedia, Xem phim The Gifted vietsubtv, Xem phim The Gifted phimmoi, Xem phim The Gifted vtv16, Xem phim The Gifted phimbathu, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 motphim, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 bilutv, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 phim han, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 dongphim, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 tvhay, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 phim7z, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 vivuphim, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 xemphimso, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 biphim, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 phimmedia, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 vietsubtv, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 phimmoi, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 vtv16, Xem phim Năng Lực Trời Ban 2 phimbathu,