Bookmark

NĂM TÊN TRỘM SA BẪY

Finding Steve McQueen (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim NĂM TÊN TRỘM SA BẪY - 2018 - Mỹ:

Dựa trên câu chuyện có thật về vụ cướp tiền lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1972, một nhóm năm tên trộm thân thiết từ Youngstown, Ohio đã đột nhập vào tư dinh Tổng thống Richard Nixon cố gắng ăn cắp 30 triệu đô la của ông đã và tống tiền khi họ biết đó những đồng tiền bất hợp pháp…
Read more at http://movies.hdviet.com/phim-nam-ten-trom-sa-bay-finding-steve-mcqueen.html#kJxK99CfUOA9j8da.99