Bookmark

NĂM CHIẾN HỮU

Da 5 Bloods (2020)

Nội dung phim

Phim NĂM CHIẾN HỮU - 2020 - Mỹ:

Bốn cựu binh Mỹ gốc Phi trở về Việt Nam nhiều thập kỉ sau khi chiến tranh kết thúc để tìm hài cốt của người đội trưởng và kho vàng được giấu kín.