Bookmark

MỸ HẦU VƯƠNG THẬT GIẢ TÔN NGỘ KHÔNG

The Monkey King: The True Sun Wukung (2019)

Nội dung phim

Phim MỸ HẦU VƯƠNG THẬT GIẢ TÔN NGỘ KHÔNG - 2019 - Trung Quốc:
Mỹ Hầu Vương: Thật Giả Tôn Ngộ Không kể về những lựa chọn khác nhau mà Ngộ Không phải lựa chọn khi đối mặt với công lý và tội ác, tình bạn và tình yêu trong quá trình trở thành Vua khỉ.