Bookmark

MÙA HÈ NĂM ẤY

The Last Summer (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim MÙA HÈ NĂM ẤY - 2019 - Mỹ:

Mùa Hè Năm Ấy – The Last Summer phim xoay quanh một nhóm bạn tuổi teen đang định hướng các mối quan hệ với gia đình và bạn bè trong suốt mùa hè tại Chicago trước khi bước qua tuổi trưởng thành, đặt chân đến cánh cửa đại học.