Bookmark

Một Ngày Đẹp Đẽ Trong Khu Phố

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

Nội dung phim

Phim Một Ngày Đẹp Đẽ Trong Khu Phố - 2019 - Mỹ:

Một Ngày Đẹp Đẽ Trong Khu Phố là bộ phim tiểu sử về cuộc đời của Fred Rogers – người dẫn chương trình truyền hình cho trẻ em được xem là biểu tượng và người hùng của nước Mỹ, đặc biệt là triết lý sống về lòng tốt và sự tử tế của ông với tha nhân, với cuộc đời.

 Một Ngày Đẹp Đẽ Trong Khu Phố​​​​​​​