Bookmark

Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời

Trab Fah Mee Tawan (2020)

Nội dung phim

Phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời - 2020 - Thái Lan:

Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời kể về Wanfamai Worarit đến sống trong nhà của Athit do bố mẹ cô đều đã qua đời. Vì biết rằng một ngày nào đó cô phải rời khỏi căn nhà đó nên cô nàng liền quyết định cởi đồ đến tận giường dụ dỗ anh để có thể tiếp tục được ở lại. Nhưng rồi Athit tức giận lao ra khỏi nhà và gặp tai nạn suýt chết. Dù sống sót nhưng anh cũng căm ghét cô tận sâu trong lòng. Sau đó cô đi học xa nhà những bốn năm rồi quay về để thực hiện lời hứa mà cô đã trao cho bố của anh.Điều đó có nghĩa là cô phải đối mặt cùng Athit lần nữa, nhưng vào ngày cô hối lỗi… anh cũng không tha thứ. Những người bảo ‘thời gian chữa trị tất cả’ đều là nói dối. Bốn năm trôi qua, khi quay về lần nữa thì anh vẫn ghét cô như thế, lại còn tăng thêm là đằng khác. Kệ đi, khi cô còn phải giữ lời hứa với bố của anh, cô sẽ cư xử như mình là không khí, không để cho anh tức hận ngay cả đuôi tóc.

Xem Phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời vietsub, Xem Phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời thuyết minh, Xem Phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời lồng tiếng, xem phim Trab Fah Mee Tawan thuyết minh, xem phim Trab Fah Mee Tawan vietsub, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 1, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 2, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 3, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 4, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 5, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 6, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 7, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 8, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 9, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 10, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 11, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 12, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 13, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 14, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 15, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 16, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 17, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 18, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 19, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 20, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 21, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 22, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 23, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 24, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 25, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 26, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 27, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 28, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 29, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 30, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 31, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 32, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 33, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 34, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 35, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 36, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 37, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 38, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 39, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 40, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 41, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 42, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 43, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 44, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 45, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 46, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 47, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 48, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 49, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 50, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 51, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 52, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 53, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 54, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 55, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 56, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 57, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 58, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 59, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 60, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 61, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 62, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 63, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 64, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 65, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 66, Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời 67, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 68, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 69, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập 70, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tập cuối, xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời trọn bộ, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 1, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 2, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 3, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 4, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 5, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 6, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 7, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 8, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 9, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 10, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 11, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 12, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 13, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 14, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 15, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 16, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 17, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 18, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 19, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 20, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 21, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 22, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 23, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 24, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 25, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 26, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 27, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 28, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 29, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 30, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 31, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 32, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 33, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 34, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 35, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 36, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 37, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 38, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 39, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 40, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 41, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 42, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 43, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 44, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 45, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 46, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 47, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 48, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 49, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 50, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 51, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 52, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 53, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 54, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 55, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 56, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 57, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 58, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 59, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 60, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 61, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 62, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 63, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 64, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 65, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 66, Trab Fah Mee Tawan 67, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 68, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 69, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập 70, xem phim Trab Fah Mee Tawan tập cuối, xem phim Trab Fah Mee Tawan trọn bộ Xem phim Trab Fah Mee Tawan motphim, Xem phim Trab Fah Mee Tawan bilutv, Xem phim Trab Fah Mee Tawan phim han, Xem phim Trab Fah Mee Tawan dongphim, Xem phim Trab Fah Mee Tawan tvhay, Xem phim Trab Fah Mee Tawan phim7z, Xem phim Trab Fah Mee Tawan vivuphim, Xem phim Trab Fah Mee Tawan xemphimso, Xem phim Trab Fah Mee Tawan biphim, Xem phim Trab Fah Mee Tawan phimmedia, Xem phim Trab Fah Mee Tawan vietsubtv, Xem phim Trab Fah Mee Tawan phimmoi, Xem phim Trab Fah Mee Tawan vtv16, Xem phim Trab Fah Mee Tawan phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời motphim, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời bilutv, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời phim han, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời dongphim, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời tvhay, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời phim7z, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời vivuphim, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời xemphimso, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời biphim, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời phimmedia, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời vietsubtv, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời phimmoi, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời vtv16, Xem phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16