Bookmark

Mạng Lưới Ong Bắp Cày

Wasp Network ()

Nội dung phim

Phim Mạng Lưới Ong Bắp Cày - - Châu Âu:

Dựa trên câu chuyện có thật đầy hấp dẫn: các điệp viên Cuba trà trộn vào một nhóm lưu vong thập niên 1990 để ngăn chặn khủng bố chống Cuba, và cái giá phải trả là không hề nhỏ.

Mạng Lưới Ong Bắp Cày ​​​​​​​