Bookmark

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Mojin (2019)

Nội dung phim

Phim Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn - 2019 - Trung Quốc:

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn – Mojin bộ phim hành động pha chút viễn tưởng do Vệ Lập Châu làm đạo diễn, cùng các diễn viên tham gia như Mễ Đặc, Triệu Tả, Vu Tâm Nghiên,… Nội dung phim Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn – Mojin dựa theo 1 cuốn sách phong thủy được cho là kỳ thư tuyệt diệu có 1 không 2 trên đời, cuốn sách ấy có từ thời nhà Thanh mang tên là ” Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật ” do thiên tài Mô Kim Hiệu Úy viết nên, tương truyền ai sở hữu sẽ thông thạo thuật kỳ môn độn giáp, biến hóa khôn lường đảo chuyển càng khôn. Thật ra có đến 16 quyển sách gọp lại mới gọi là Thập Lục Tự.

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn​​​​​​​