Bookmark

Lương Duyên Tiền Định (SCTV9)

Lady Fan (2004)

Nội dung phim

Phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) - 2004 - Hồng Kông:

Đại tướng quân trấn giữ ải Hàn Giang của nước Tây Lương – Phàn Hồng phối hôn con gái của mình là Phàn Lê Huê với Đại tướng quân Dương Phiên. Nào ngờ, vào ngày thành hôn, Phàn Lê Huê đã “đào hôn”, quyết tâm đi tìm người có duyên nợ với cô, theo lời sư phụ Lê Sơn Thánh Mẫu đã nói…

Dũng tướng của nước Đại Đường là Tiết Nhân Quý dẫn quân đánh Tây Lương. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Phàn Lê Huê phò trợ cha, xông pha trận mạc. Trên chiến trường, Phàn Lê Huê đối mặt 1 vị tướng trẻ tuổi. Cô đã dùng phép thuật “bắt 3 lần, tha 3 lần” đối phó với vị tướng trẻ ấy. Khi biết đó là con trai của Tiết Nhân Quý – Tiết Đinh San, Phàn Lê Huê 3 lần, 4 lượt “chiêu thân” Đinh San, nhưng anh kiên quyết từ chối, vì trong lòng đã có ý trung nhân là Trần Kim Định – nghĩa nữ của sư phụ mình.

Tiết Đinh San về Đại Đường, Phàn Lê Huê đuổi theo với quyết tâm phải trở thành thê tử của anh…Sau này, Phàn Lê Huê bị thương, Tiết Đinh San đưa cô về nhà dưỡng thương, nhưng Phàn Lê Huê ko nhận được sự hoan nghênh của người trong nhà họ Tiết. Hoàng đế Đại Đường thấy Phàn Lê Huê có thể giúp ích cho nước nhà, nên hạ chỉ buộc Tiết Đinh San phải cưới Phàn Lê Huê. Vào ngày 2 người bái đường thành thân, Tây Lương tiến binh đánh Đại Đường…

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • luong duyen tien dinh
  • Lương Duyên Tiền Định sctv9
Xem Phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) vietsub, Xem Phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Lady Fan thuyết minh, xem phim Lady Fan vietsub, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 1, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 2, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 3, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 4, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 5, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 6, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 7, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 8, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 9, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 10, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 11, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 12, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 13, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 14, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 15, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 16, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 17, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 18, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 19, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 20, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 21, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 22, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 23, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 24, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 25, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 26, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 27, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 28, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 29, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 30, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 31, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 32, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 33, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 34, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 35, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 36, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 37, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 38, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 39, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 40, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 41, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 42, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 43, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 44, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 45, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 46, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 47, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 48, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 49, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 50, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 51, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 52, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 53, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 54, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 55, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 56, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 57, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 58, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 59, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 60, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 61, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 62, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 63, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 64, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 65, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 66, Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) 67, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 68, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 69, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập 70, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tập cuối, xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) trọn bộ, xem phim Lady Fan tập 1, xem phim Lady Fan tập 2, xem phim Lady Fan tập 3, xem phim Lady Fan tập 4, xem phim Lady Fan tập 5, xem phim Lady Fan tập 6, xem phim Lady Fan tập 7, xem phim Lady Fan tập 8, xem phim Lady Fan tập 9, xem phim Lady Fan tập 10, xem phim Lady Fan tập 11, xem phim Lady Fan tập 12, xem phim Lady Fan tập 13, xem phim Lady Fan tập 14, xem phim Lady Fan tập 15, xem phim Lady Fan tập 16, xem phim Lady Fan tập 17, xem phim Lady Fan tập 18, xem phim Lady Fan tập 19, xem phim Lady Fan tập 20, xem phim Lady Fan tập 21, xem phim Lady Fan tập 22, xem phim Lady Fan tập 23, xem phim Lady Fan tập 24, xem phim Lady Fan tập 25, xem phim Lady Fan tập 26, xem phim Lady Fan tập 27, xem phim Lady Fan tập 28, xem phim Lady Fan tập 29, xem phim Lady Fan tập 30, xem phim Lady Fan tập 31, xem phim Lady Fan tập 32, xem phim Lady Fan tập 33, xem phim Lady Fan tập 34, xem phim Lady Fan tập 35, xem phim Lady Fan tập 36, xem phim Lady Fan tập 37, xem phim Lady Fan tập 38, xem phim Lady Fan tập 39, xem phim Lady Fan tập 40, xem phim Lady Fan tập 41, xem phim Lady Fan tập 42, xem phim Lady Fan tập 43, xem phim Lady Fan tập 44, xem phim Lady Fan tập 45, xem phim Lady Fan tập 46, xem phim Lady Fan tập 47, xem phim Lady Fan tập 48, xem phim Lady Fan tập 49, xem phim Lady Fan tập 50, xem phim Lady Fan tập 51, xem phim Lady Fan tập 52, xem phim Lady Fan tập 53, xem phim Lady Fan tập 54, xem phim Lady Fan tập 55, xem phim Lady Fan tập 56, xem phim Lady Fan tập 57, xem phim Lady Fan tập 58, xem phim Lady Fan tập 59, xem phim Lady Fan tập 60, xem phim Lady Fan tập 61, xem phim Lady Fan tập 62, xem phim Lady Fan tập 63, xem phim Lady Fan tập 64, xem phim Lady Fan tập 65, xem phim Lady Fan tập 66, Lady Fan 67, xem phim Lady Fan tập 68, xem phim Lady Fan tập 69, xem phim Lady Fan tập 70, xem phim Lady Fan tập cuối, xem phim Lady Fan trọn bộ Xem phim Lady Fan motphim, Xem phim Lady Fan bilutv, Xem phim Lady Fan phim han, Xem phim Lady Fan dongphim, Xem phim Lady Fan tvhay, Xem phim Lady Fan phim7z, Xem phim Lady Fan vivuphim, Xem phim Lady Fan xemphimso, Xem phim Lady Fan biphim, Xem phim Lady Fan phimmedia, Xem phim Lady Fan vietsubtv, Xem phim Lady Fan phimmoi, Xem phim Lady Fan vtv16, Xem phim Lady Fan phimbathu, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) motphim, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) bilutv, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) phim han, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) dongphim, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) tvhay, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) phim7z, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) vivuphim, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) xemphimso, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) biphim, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) phimmedia, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) phimmoi, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) vtv16, Xem phim Lương Duyên Tiền Định (SCTV9) phimbathu,