Bookmark
0/50 đánh giá

LỜI THÌ THẦM

The Whispers (2015)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim LỜI THÌ THẦM - 2015 - Mỹ:

Lời Thì Thầm là bộ phim viễn tưởng do mỹ sản xuất xoay quanh câu chuyện của những đứa trẻ vô tội và một nhóm thế lực hùng mạnh nhưng vô hình cám dỗ bọn trẻ để có thể tiếp tay cho chúng làm chuyện xấu, những đứa trẻ thơ ngây này chúng không hề biết những chuyện chúng đang làm là sai trái cho đến khi có thế siêu nhiên khác đang cứu loài người thì thời gian đã sắp hết.