Bookmark

Liêu Trai: Hoa Thần Giáng Phi

Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

Nội dung phim

Phim Liêu Trai: Hoa Thần Giáng Phi - 2020 - Trung Quốc:

Vì báo ân cứu mạng,Nguyệt quý tiên tử Giáng Phi hạ phàm, nhất kiến chung tình với Tống Dật Trần chủnhân Xước Nhiên Trai, nhưng bất ngờ bị cuốn vàp một loạt phong ba vụ án Câytinh hút máu, con gái huyện lệnh cướp phu,… đồng thời đưa tới một trận đạichiến Yêu – Thần tại Tam Trùng Thiên.

Liêu Trai: Hoa Thần Giáng Phi​​​​​​​