Bookmark

LEIZHENZI: NGUỒN GỐC CỦA CÁC VỊ THẦN

Leizhenzi: The Origin of the Gods (2021)

Nội dung phim

Phim LEIZHENZI: NGUỒN GỐC CỦA CÁC VỊ THẦN - 2021 - Trung Quốc:

Nội dung trong phim nói về Yuanshi Tianzun – một vị thần cao nhất trong Đạo giáo, tác giả thiết lập ra Thần phong ấn sử dụng linh lực của trời – đất rồi gửi đi người lông lá. Dưới vương triều Âm và THương, ở những năm cuối Thương Chu đã phá hủy trái đất. Mong muốn cứu lấy thế giới, một Viên đá nhìn trộm thiên đường đã được các bô lão ở tộc Feathered People ném xuống trần gian. Kể từ đây rất nhiều câu chuyện thú vị về loài người, các vị thần diễn ra