Bookmark

LẬP TRÌNH THÀNH KIẾN

Coded Bias (2020)

Nội dung phim

Phim LẬP TRÌNH THÀNH KIẾN - 2020 - Mỹ:

Bộ Phim tài liệu tìm hiểu về thành kiến trong các thuật toán sau khi nhà nghiên cứu Joy Buolamwini của MIT Media Lab phát hiện lỗi trong công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim hay nhat 2020