Bookmark
0/50 votes

LÃO CỬU MÔN

The Mystic Nine (2016)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim LÃO CỬU MÔN - 2016 - Trung Quốc:

Lão Cửu Môn – The Mystic Nine phim thuộc thể loại hành động do Trung Quốc sản xuất xoay quanh câu chuyện nói về Trương Khải Sơn được một chiếc xe lữa dẩn đến một núi quặng thần bí, lúc này thì anh nhờ sự giúp đở của nhà khảo cổ Nhị Nguyệt Hồng, trong quá trình giúp ái thê Nha Đầu của Nguyệt hồng thì họ kết giao bằng hữu, sau đó Khải Sơn có được tình yêu mới với Tân Nguyệt nhờ sự giúp đở của bằng hữu, sau đó Khải Sơn xâm nhập được vào núi quặng phát hiện ra quân Nhật đang đầu độc người dân Trường Sa ở Tương Giang, trong phim Lão Cửu Môn – The Mystic Nine chúng ta thấy được Khải Sơn cùng người bạn kề vai sát cánh phá tan âm mưu của quân Nhật.

x