Bookmark

LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG

Beyond Light Years (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG - 2018 - Trung Quốc:

Lần Đầu Gặp Gỡ Ngoài Năm Ánh Sáng – Beyond Light Years phim nói về cậu sinh viên Lục Vũ Thần khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Yến Thanh có thành tích học tập toàn diện nổi tiếng.

Sinh viên năm nhất Hạ Tiểu Từ học khoa Trung Văn, là một nữ sinh bình thường, sở thích hàng ngày chỉ là đọc sách và viết tiểu thuyết võ hiệp. Anh chàng đẹp trai, lạnh lùng Lục Vũ Thần và cô gái hiền lành tựa như ánh mặt trời Hạ Tiểu Từ, ngày đầu tiên đến trường đã đụng phải nhau, kéo theo một loạt sự việc rắc rối, từ đó nảy sinh ra một mối quan hệ.Thế nhưng, cùng với những sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống ở trường học, hai người càng ngày càng ngầm hiểu về nhau hơn, cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Tiểu thuyết võ hiệp của Tiểu Từ xuất bản thuận lợi, còn Lục Vũ Thần, dưới sự khích lệ của Tiểu Từ cũng đã gây dựng được sự nghiệp. Hai người cùng nhau nỗ lực, đạt được thành công trong sự nghiệp, đồng thời cũng gặt hái được một tình yêu hoàn mĩ.

Xem Phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG vietsub, Xem Phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG thuyết minh, Xem Phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG lồng tiếng, xem phim Beyond Light Years thuyết minh, xem phim Beyond Light Years vietsub, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 1, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 2, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 3, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 4, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 5, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 6, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 7, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 8, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 9, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 10, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 11, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 12, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 13, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 14, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 15, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 16, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 17, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 18, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 19, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 20, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 21, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 22, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 23, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 24, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 25, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 26, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 27, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 28, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 29, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 30, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 31, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 32, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 33, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 34, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 35, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 36, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 37, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 38, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 39, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 40, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 41, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 42, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 43, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 44, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 45, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 46, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 47, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 48, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 49, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 50, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 51, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 52, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 53, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 54, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 55, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 56, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 57, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 58, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 59, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 60, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 61, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 62, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 63, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 64, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 65, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 66, LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG 67, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 68, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 69, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập 70, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tập cuối, xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG trọn bộ, xem phim Beyond Light Years tập 1, xem phim Beyond Light Years tập 2, xem phim Beyond Light Years tập 3, xem phim Beyond Light Years tập 4, xem phim Beyond Light Years tập 5, xem phim Beyond Light Years tập 6, xem phim Beyond Light Years tập 7, xem phim Beyond Light Years tập 8, xem phim Beyond Light Years tập 9, xem phim Beyond Light Years tập 10, xem phim Beyond Light Years tập 11, xem phim Beyond Light Years tập 12, xem phim Beyond Light Years tập 13, xem phim Beyond Light Years tập 14, xem phim Beyond Light Years tập 15, xem phim Beyond Light Years tập 16, xem phim Beyond Light Years tập 17, xem phim Beyond Light Years tập 18, xem phim Beyond Light Years tập 19, xem phim Beyond Light Years tập 20, xem phim Beyond Light Years tập 21, xem phim Beyond Light Years tập 22, xem phim Beyond Light Years tập 23, xem phim Beyond Light Years tập 24, xem phim Beyond Light Years tập 25, xem phim Beyond Light Years tập 26, xem phim Beyond Light Years tập 27, xem phim Beyond Light Years tập 28, xem phim Beyond Light Years tập 29, xem phim Beyond Light Years tập 30, xem phim Beyond Light Years tập 31, xem phim Beyond Light Years tập 32, xem phim Beyond Light Years tập 33, xem phim Beyond Light Years tập 34, xem phim Beyond Light Years tập 35, xem phim Beyond Light Years tập 36, xem phim Beyond Light Years tập 37, xem phim Beyond Light Years tập 38, xem phim Beyond Light Years tập 39, xem phim Beyond Light Years tập 40, xem phim Beyond Light Years tập 41, xem phim Beyond Light Years tập 42, xem phim Beyond Light Years tập 43, xem phim Beyond Light Years tập 44, xem phim Beyond Light Years tập 45, xem phim Beyond Light Years tập 46, xem phim Beyond Light Years tập 47, xem phim Beyond Light Years tập 48, xem phim Beyond Light Years tập 49, xem phim Beyond Light Years tập 50, xem phim Beyond Light Years tập 51, xem phim Beyond Light Years tập 52, xem phim Beyond Light Years tập 53, xem phim Beyond Light Years tập 54, xem phim Beyond Light Years tập 55, xem phim Beyond Light Years tập 56, xem phim Beyond Light Years tập 57, xem phim Beyond Light Years tập 58, xem phim Beyond Light Years tập 59, xem phim Beyond Light Years tập 60, xem phim Beyond Light Years tập 61, xem phim Beyond Light Years tập 62, xem phim Beyond Light Years tập 63, xem phim Beyond Light Years tập 64, xem phim Beyond Light Years tập 65, xem phim Beyond Light Years tập 66, Beyond Light Years 67, xem phim Beyond Light Years tập 68, xem phim Beyond Light Years tập 69, xem phim Beyond Light Years tập 70, xem phim Beyond Light Years tập cuối, xem phim Beyond Light Years trọn bộ Xem phim Beyond Light Years motphim, Xem phim Beyond Light Years bilutv, Xem phim Beyond Light Years phim han, Xem phim Beyond Light Years dongphim, Xem phim Beyond Light Years tvhay, Xem phim Beyond Light Years phim7z, Xem phim Beyond Light Years vivuphim, Xem phim Beyond Light Years xemphimso, Xem phim Beyond Light Years biphim, Xem phim Beyond Light Years phimmedia, Xem phim Beyond Light Years vietsubtv, Xem phim Beyond Light Years phimmoi, Xem phim Beyond Light Years vtv16, Xem phim Beyond Light Years phimbathu, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG motphim, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG bilutv, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG phim han, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG dongphim, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG tvhay, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG phim7z, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG vivuphim, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG xemphimso, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG biphim, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG phimmedia, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG vietsubtv, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG phimmoi, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG vtv16, Xem phim LẦN ĐẦU GẶP GỠ NGOÀI NĂM ÁNH SÁNG phimbathu,