Bookmark

Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa

What If You're My Boss? (2020)

Nội dung phim

Phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa - 2020 - Trung Quốc:

Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa kể về khi CEO của tập đoàn Nghiêm Cảnh Trí (Triệu Chí Vỹ) bị điều từ tổng bộ về chi nhánh Kinh Hải và gặp được trợ lý của anh, Nhiếp Tinh Thần (Tuyên Lộ đóng). Cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết khiến anh muốn ngừng mà không được. Sau khi bắt đầu tiếp xúc với Nhiếp Tinh Thần, những cảnh tượng như đã từng xảy ra kia đã đánh thức ký ức của anh, lúc này anh mới biết về mối duyên năm năm trước với Nhiếp Tinh Thần,… Còn trong lần đầu gặp mắt, Nhiếp Tinh Thần đã nắm rõ những thói quen thường ngày của vị boss “khó nhằn” Nghiêm Cảnh Trí, một lần ra tay là xử lý toàn bộ cục diện. Đến cùng là thứ gì khiến cho hai người lần đầu tiên gặp mặt lại như thể quen biết đã nhiều năm? Sau khi bắt đầu tình yêu ngọt ngào, tổng tài bá đạo nhiều lần xuất hiện bug, Nhiếp Tinh Thần sẽ gặp chiêu phá chiêu, thắng vì bất ngờ, bắt lấy trái tim tổng tài như thế nào đây?

Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa​​​​​​​

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • boss ơi anh sao thế
Xem Phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa vietsub, Xem Phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa thuyết minh, Xem Phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa lồng tiếng, xem phim What If You're My Boss? thuyết minh, xem phim What If You're My Boss? vietsub, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 1, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 2, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 3, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 4, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 5, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 6, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 7, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 8, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 9, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 10, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 11, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 12, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 13, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 14, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 15, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 16, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 17, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 18, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 19, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 20, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 21, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 22, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 23, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 24, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 25, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 26, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 27, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 28, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 29, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 30, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 31, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 32, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 33, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 34, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 35, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 36, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 37, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 38, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 39, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 40, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 41, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 42, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 43, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 44, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 45, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 46, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 47, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 48, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 49, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 50, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 51, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 52, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 53, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 54, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 55, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 56, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 57, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 58, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 59, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 60, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 61, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 62, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 63, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 64, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 65, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 66, Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa 67, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 68, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 69, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập 70, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tập cuối, xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa trọn bộ, xem phim What If You're My Boss? tập 1, xem phim What If You're My Boss? tập 2, xem phim What If You're My Boss? tập 3, xem phim What If You're My Boss? tập 4, xem phim What If You're My Boss? tập 5, xem phim What If You're My Boss? tập 6, xem phim What If You're My Boss? tập 7, xem phim What If You're My Boss? tập 8, xem phim What If You're My Boss? tập 9, xem phim What If You're My Boss? tập 10, xem phim What If You're My Boss? tập 11, xem phim What If You're My Boss? tập 12, xem phim What If You're My Boss? tập 13, xem phim What If You're My Boss? tập 14, xem phim What If You're My Boss? tập 15, xem phim What If You're My Boss? tập 16, xem phim What If You're My Boss? tập 17, xem phim What If You're My Boss? tập 18, xem phim What If You're My Boss? tập 19, xem phim What If You're My Boss? tập 20, xem phim What If You're My Boss? tập 21, xem phim What If You're My Boss? tập 22, xem phim What If You're My Boss? tập 23, xem phim What If You're My Boss? tập 24, xem phim What If You're My Boss? tập 25, xem phim What If You're My Boss? tập 26, xem phim What If You're My Boss? tập 27, xem phim What If You're My Boss? tập 28, xem phim What If You're My Boss? tập 29, xem phim What If You're My Boss? tập 30, xem phim What If You're My Boss? tập 31, xem phim What If You're My Boss? tập 32, xem phim What If You're My Boss? tập 33, xem phim What If You're My Boss? tập 34, xem phim What If You're My Boss? tập 35, xem phim What If You're My Boss? tập 36, xem phim What If You're My Boss? tập 37, xem phim What If You're My Boss? tập 38, xem phim What If You're My Boss? tập 39, xem phim What If You're My Boss? tập 40, xem phim What If You're My Boss? tập 41, xem phim What If You're My Boss? tập 42, xem phim What If You're My Boss? tập 43, xem phim What If You're My Boss? tập 44, xem phim What If You're My Boss? tập 45, xem phim What If You're My Boss? tập 46, xem phim What If You're My Boss? tập 47, xem phim What If You're My Boss? tập 48, xem phim What If You're My Boss? tập 49, xem phim What If You're My Boss? tập 50, xem phim What If You're My Boss? tập 51, xem phim What If You're My Boss? tập 52, xem phim What If You're My Boss? tập 53, xem phim What If You're My Boss? tập 54, xem phim What If You're My Boss? tập 55, xem phim What If You're My Boss? tập 56, xem phim What If You're My Boss? tập 57, xem phim What If You're My Boss? tập 58, xem phim What If You're My Boss? tập 59, xem phim What If You're My Boss? tập 60, xem phim What If You're My Boss? tập 61, xem phim What If You're My Boss? tập 62, xem phim What If You're My Boss? tập 63, xem phim What If You're My Boss? tập 64, xem phim What If You're My Boss? tập 65, xem phim What If You're My Boss? tập 66, What If You're My Boss? 67, xem phim What If You're My Boss? tập 68, xem phim What If You're My Boss? tập 69, xem phim What If You're My Boss? tập 70, xem phim What If You're My Boss? tập cuối, xem phim What If You're My Boss? trọn bộ Xem phim What If You're My Boss? motphim, Xem phim What If You're My Boss? bilutv, Xem phim What If You're My Boss? phim han, Xem phim What If You're My Boss? dongphim, Xem phim What If You're My Boss? tvhay, Xem phim What If You're My Boss? phim7z, Xem phim What If You're My Boss? vivuphim, Xem phim What If You're My Boss? xemphimso, Xem phim What If You're My Boss? biphim, Xem phim What If You're My Boss? phimmedia, Xem phim What If You're My Boss? vietsubtv, Xem phim What If You're My Boss? phimmoi, Xem phim What If You're My Boss? vtv16, Xem phim What If You're My Boss? phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa motphim, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa bilutv, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa phim han, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa dongphim, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa tvhay, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa phim7z, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa vivuphim, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa xemphimso, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa biphim, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa phimmedia, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa vietsubtv, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa phimmoi, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa vtv16, Xem phim Làm Sao? Boss Lại Làm Sao Nữa phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16