Bookmark

KỲ ÁN NHÀ THANH

A Pillow Case Of Mystery (2006)

Nội dung phim

Phim KỲ ÁN NHÀ THANH - 2006 - Hồng Kông:

Bộ phim Kỳ Án Nhà Thanh lấy bối cảnh trong suốt triều đại nhà Thanh đầu thế kỷ 19. Sze Sai-lun, thẩm phán mới được bổ nhiệm Kông-do County, vô tình bắt gặp một linh hồn, kèm theo trong một cái gối phép thuật, người giúp anh ta giải quyết các vụ án. Sze Sai-lun (Bobby Au-Yeung) trở thành Gối Thần Kỳ Án của Kong làm County. Sau một loạt các vụ án chưa được giải quyết, người dân thị trấn bắt đầu để xem anh ta là vị quan vô dụng. Trong khi Sài-lun tìm kiếm bằng chứng của một sườn đồi, anh ta vô tình làm tổn thương chính mình, thả máu trên một chiếc gối bí ẩn. Ông ngất xỉu vào nó và phát hiện ra rằng gối bao quanh một tinh thần (Lo Hoi-pang) người có thể giúp anh ta giải quyết bí ẩn bằng cách cho ông manh mối và câu đố để giải quyết. Với sự trợ giúp của tinh thần gối, người dân thị trấn bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng mới tại Sài-lun.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • ky an nha thanh 1
Xem Phim KỲ ÁN NHÀ THANH vietsub, Xem Phim KỲ ÁN NHÀ THANH thuyết minh, Xem Phim KỲ ÁN NHÀ THANH lồng tiếng, xem phim A Pillow Case Of Mystery thuyết minh, xem phim A Pillow Case Of Mystery vietsub, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 1, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 2, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 3, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 4, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 5, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 6, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 7, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 8, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 9, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 10, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 11, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 12, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 13, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 14, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 15, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 16, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 17, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 18, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 19, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 20, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 21, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 22, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 23, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 24, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 25, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 26, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 27, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 28, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 29, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 30, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 31, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 32, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 33, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 34, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 35, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 36, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 37, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 38, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 39, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 40, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 41, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 42, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 43, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 44, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 45, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 46, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 47, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 48, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 49, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 50, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 51, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 52, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 53, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 54, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 55, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 56, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 57, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 58, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 59, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 60, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 61, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 62, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 63, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 64, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 65, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 66, KỲ ÁN NHÀ THANH 67, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 68, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 69, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập 70, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tập cuối, xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH trọn bộ, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 1, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 2, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 3, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 4, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 5, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 6, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 7, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 8, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 9, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 10, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 11, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 12, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 13, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 14, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 15, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 16, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 17, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 18, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 19, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 20, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 21, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 22, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 23, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 24, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 25, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 26, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 27, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 28, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 29, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 30, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 31, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 32, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 33, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 34, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 35, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 36, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 37, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 38, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 39, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 40, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 41, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 42, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 43, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 44, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 45, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 46, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 47, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 48, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 49, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 50, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 51, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 52, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 53, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 54, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 55, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 56, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 57, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 58, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 59, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 60, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 61, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 62, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 63, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 64, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 65, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 66, A Pillow Case Of Mystery 67, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 68, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 69, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập 70, xem phim A Pillow Case Of Mystery tập cuối, xem phim A Pillow Case Of Mystery trọn bộ Xem phim A Pillow Case Of Mystery motphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery bilutv, Xem phim A Pillow Case Of Mystery phim han, Xem phim A Pillow Case Of Mystery dongphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery tvhay, Xem phim A Pillow Case Of Mystery phim7z, Xem phim A Pillow Case Of Mystery vivuphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery xemphimso, Xem phim A Pillow Case Of Mystery biphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery phimmedia, Xem phim A Pillow Case Of Mystery vietsubtv, Xem phim A Pillow Case Of Mystery phimmoi, Xem phim A Pillow Case Of Mystery vtv16, Xem phim A Pillow Case Of Mystery phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH motphim, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH bilutv, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH phim han, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH dongphim, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH tvhay, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH phim7z, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH vivuphim, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH xemphimso, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH biphim, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH phimmedia, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH vietsubtv, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH phimmoi, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH vtv16, Xem phim KỲ ÁN NHÀ THANH phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16