Bookmark

Kipo Và Kỷ Nguyên Kỳ Thú (Phần 2)

Kipo And The Age Of Wonderbeasts (Season 2) (2020)

Nội dung phim

Phim Kipo Và Kỷ Nguyên Kỳ Thú (Phần 2) - 2020 - Mỹ:

Lạc giữa thế giới động vật đột biến, cô bé quen được bảo bọc nhưng kiên cường học cách sống sót và khám phá sức mạnh bản thân với sự giúp đỡ của nhóm bạn đủ thành phần.