Bookmark

Kipo Và Kỷ Nguyên Kỳ Thú (Phần 1)

Kipo And The Age Of Wonderbeasts (Season 1) (2020)

Nội dung phim

Phim Kipo Và Kỷ Nguyên Kỳ Thú (Phần 1) - 2020 - Mỹ:

Xoay xở trong thế giới các sinh vật đột biến, cô bé quen được che chở nhưng kiên cường học cách sống sót và trở về nhà với sự giúp đỡ của một nhóm bạn đủ các thành phần.