Bookmark

KHÚC BI CA TỪ NGUỒN CỘI

Hillbilly Elegy (2020)

Nội dung phim

Phim KHÚC BI CA TỪ NGUỒN CỘI - 2020 - Mỹ:

Cuộc gọi khẩn cấp giục giã nam sinh viên trường Luật Yale trở về quê hương Ohio. Tại đó, anh suy ngẫm về lịch sử ba thế hệ của gia đình và tương lai của chính mình.