Bookmark
4.09/56 đánh giá

KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1

My Date With A Vampire: Season 1 (1998)

Nội dung phim

Phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 - 1998 - Hồng Kông:

Khử Tà Diệt Ma: Phương Quốc Hoa – đội trưởng đội du kích của Trung Quốc cùng Long Nhất trong một lần đánh quân Nhật bị trọng thương nhưng cứu được đứa bé tên Phục Sanh, sau đó bị một bóng đen tấn công làm cho họ biến thành cương thi chuyên hút máu người. Trong khi Quốc Hoa đổi tên thành Thiên Hữu với lớp trinh thám tại Hong Kong còn Long Nhất thì thành tên ma đầu. Phim Khử Tà Diệt Ma bắt đầu câu chuyện tình éo le khi Thiên Hữu gặp Mã Tiểu Linh – người chuyên bắt ma cùng bạn thân cô ấy là Vương Trân Trân. Trân Trân yêu Thiên Hữu được anh chấp nhận tình cảm nhưng thât sự anh yêu Tiểu Linh nhưng 2 người không thể đến được với nhau vì Thiên Hữu là cương thi còn Linh là người phái tiêu diệt anh. Phim Khử Tà Diệt Ma là câu chuyện tình cảm động của những con người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng trái tim luôn nhìn về cùng một hướng.

Xem Phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 vietsub, Xem Phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 thuyết minh, Xem Phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 lồng tiếng, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 thuyết minh, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 vietsub, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 1, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 2, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 3, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 4, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 5, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 6, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 7, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 8, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 9, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 10, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 11, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 12, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 13, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 14, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 15, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 16, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 17, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 18, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 19, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 20, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 21, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 22, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 23, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 24, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 25, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 26, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 27, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 28, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 29, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 30, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 31, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 32, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 33, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 34, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 35, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 36, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 37, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 38, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 39, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 40, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 41, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 42, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 43, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 44, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 45, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 46, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 47, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 48, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 49, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 50, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 51, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 52, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 53, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 54, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 55, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 56, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 57, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 58, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 59, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 60, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 61, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 62, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 63, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 64, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 65, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 66, KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 67, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 68, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 69, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập 70, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tập cuối, xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 trọn bộ, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 1, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 2, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 3, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 4, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 5, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 6, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 7, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 8, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 9, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 10, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 11, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 12, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 13, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 14, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 15, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 16, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 17, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 18, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 19, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 20, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 21, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 22, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 23, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 24, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 25, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 26, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 27, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 28, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 29, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 30, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 31, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 32, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 33, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 34, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 35, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 36, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 37, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 38, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 39, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 40, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 41, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 42, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 43, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 44, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 45, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 46, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 47, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 48, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 49, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 50, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 51, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 52, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 53, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 54, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 55, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 56, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 57, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 58, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 59, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 60, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 61, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 62, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 63, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 64, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 65, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 66, My Date With A Vampire: Season 1 67, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 68, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 69, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập 70, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tập cuối, xem phim My Date With A Vampire: Season 1 trọn bộ Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 motphim, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 bilutv, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 phim han, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 dongphim, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 tvhay, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 phim7z, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 vivuphim, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 xemphimso, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 biphim, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 phimmedia, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 vietsubtv, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 phimmoi, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 vtv16, Xem phim My Date With A Vampire: Season 1 phimbathu, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 motphim, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 bilutv, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 phim han, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 dongphim, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 tvhay, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 phim7z, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 vivuphim, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 xemphimso, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 biphim, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 phimmedia, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 vietsubtv, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 phimmoi, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 vtv16, Xem phim KHỬ TÀ DIỆT MA: PHẦN 1 phimbathu,