Bookmark

KHU RỪNG BI THẢM

Tragic Jungle (2021)

Nội dung phim

Phim KHU RỪNG BI THẢM - 2021 - Châu Âu:

Khu rừng bi thảm – Tragic Jungle: từng đoạt nhiều giải thưởng lớn vào năm 2020 nói về 1 người phụ nữ chạy trốn vào khu rừng nguy hiểm của bộ người ăn thịt, chỉ vì muốn né tránh 1 cuộc hôn nhân ép buộc, đây là bộ phim của mexico sản xuất.